کنگره های تخصصی سال 1395

عنوان کنگره

تاریخ

محل برگزاری

محصول

دومین کنگره بین المللی تولید مثل و اولین کنگره بین المللی علوم سلامت باروری و فرزندآوری

29 الی 31 اردیبهشت ماه

مرکز همایش های رازی

انوکسان

چهارمین همایش انجمن زانو

29 الی 31 اردیبهشت ماه

مرکز همایش های برج میلاد

انوکسان

بیست و هفتمین کنگره سالیانه جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران

14 الی 17 اردیبهشت ماه

مرکز همایش های رازی

پلی پیل/مونونیترال/آدی ژل

هجدهمین کنگره تازه های قلب و عروق

23 الی 26 شهریورماه

مرکز همایش های برج میلاد

انوکسان، مونونیترال، متورال/متورال آی وی/متورال ای آر و پلی پیل

بیست و چهارمین کنگره جراحان ارتوپدی ایران

5 الی 9 مهرماه

مرکز همایش های رایزن

انوکسان