روز جهانی قلب 97

قهرمان قلب مان باشیم. 

 

تا بحال به ضربان قلب تان توجه كردید؟ و اینکه اگر یک لحظه و یک ضربان نباشد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ تنها اندیشیدن به این موضوع باعث خواهد شد برای چند لحظه یک حس خاصی را تجربه كنیم...

شاید برای همین از سال ٢٠٠٠، آخرین روز تعطیل ماه سپتامبر رو به خاطر وجودش جشن می گیرند و از ده سال بعد از آن، ٢٩ سپتامبر را برایش انتخاب کردند.

امسال هم دوباره بهش رسیدیم، به روز جهانی قلب! عضله ای که بی وقفه در سینه مان می تپد.

اگر (به فرض!) ما تا ٧٠ سالگی زندگی کنیم، قلب ما بیش از دو نیم بیلیون بار ضربان خواهد داشت! عددی که حتی تصورش هم می تواند عبارت "WOW" مانندی را بر زبان بیاورد و ضربان قلب مان را تند کند. او بی چشمداشت برای ما می تپد و هر ضربانش برای ما نوید زندگى است.

امسال هم نظیر سال های گذشته، شعار روز جهانی قلب توسط فدراسیون جهانی قلب (WHF) انتخاب شده است. یک عبارت ساده ولی با مفهومی عمیق: "قلب من، قلب تو". شعاری که بیش از هر چیز مراقبت از یکدیگر و مهم تر از آن حس همدلی را اشاعه مى دهد.

حس آن كه هر کدام از ما با آگاهى و آموزش به یک نفر دیگر مثل مادر، پدر، دوست و یا همکارمان، حتی در حد شنیدن یک درد و دل ساده و کاهش بار فکری عزیزانمان می توانیم در حفظ سلامتی شان سهیم باشیم و نقش حیاتى در مبارزه با عامل اول مرگ و میر در دنیا - که سالانه ١٧/٧ میلیون نفر را روانه خواب ابدی می کند- داشته باشیم.

دسته ای از عوامل زمینه ای در ابتلا به CVD نظیر نژاد، سابقه خانوادگی و جنسیت در كنترل ما نیست اما با تغییر عادات روزمره مان مثل نکشیدن سیگار، خوردن غذاهای کم چرب و کم نمک، تحرک فیزیکی و مهم تر از آن با فکر آرام و دور کردن استرس از خودمان و اطرافیان مان می توانیم از بروز حوادث قلبی عروقی جلوگیری کرده و حال همدیگر را خوب كنیم.

همیشه تحولات بزرگ از اقدامات کوچک آغاز شده اند از یک اطلاع رسانی، از یک یاد آوری به همین دلیل همه ما مسئولیم، از بزرگترین صنایع نظیر صنعت داروسازی که در خط مقدم سلامت هستند تا تک تک افراد جامعه باید به خودمان قول بدهیم که به نسخه ای ساده اما ارزشمند پایبند باشیم، قهرمان و ناجی قلب خودمان باشیم و با اصلاح سبک زندگی، توجه و یادآوری این مهم برای انسان هایی که برایمان مهمند قدمی برداریم کوچک اما تاثیرگذار .

 

فانا