گزاش توجیهی هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه 250 میلیارد ریالی سال 1396

برای مشاهده گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه 250 میلیارد ریالی سال 1396 اینجا را کلیک نمایید.

برای مشاهده گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه 250 میلیارد ریالی سال 1396 اینجا را کلیک نمایید.